Hưởng ứng Ngày quốc tế người khuyết tật 03/12/2012

Ngày 05 tháng 08 năm 2012, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1019/QĐ-TTg phê duyệt Đề án trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2012 – 2020 với mục tiêu nhằm hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế – xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội.

Theo đó, Đề án đã đề ra các chỉ tiêu cụ thể trong giai đoạn 2012-2015 và giai đoạn 2016-2020:
Trong giai đoạn 2012 – 2015, gồm các chỉ tiêu:
– Hằng năm 70% người khuyết tật tiếp cận các dịch vụ y tế dưới các hình thức khác nhau; 70% trẻ em từ sơ sinh đến 6 tuổi được sàng lọc phát hiện sớm khuyết tật bẩm sinh, rối loạn phát triển và được can thiệp sớm các dạng khuyết tật; khoảng 60.000 trẻ em và người khuyết tật được phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng và cung cấp dụng cụ trợ giúp phù hợp;
– 60% trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.
– 250.000 người khuyết tật trong độ tuổi lao động còn khả năng lao động được học nghề và tạo việc làm phù hợp.

Views: 15