Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 -19/5/2024)

Nội dung chính trong Thông tin chuyên đề:

KỶ NIỆM 134 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH
(19/5/1890 -19/5/2024)
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh – “Người chiếu sáng”
 • Người về mang tới những mùa Xuân
 • 75 năm tác phẩm “Cần kiệm liêm chính” của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Những giá trị còn mãi
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về hạnh phúc con người – Vận dụng vào chăm lo hạnh phúc con người Việt Nam hiện nay
 • Bình Thuận: Học Bác để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh
 • Triển lãm ảnh cuộc sống đời thường về Chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Giới thiệu Sách chuyên đề: Một vài tài liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

——————————————————————————–

——————————————————————————–

Giới thiệu Sách chuyên đề:
THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬN XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU MỘT VÀI TÀI LIỆU VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CÓ TẠI THƯ VIỆN
 1. Văn hóa soi đường cho quốc dân đi – Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tiếp biến văn hóa nhân loại
 • Tác giả: Vũ, Kim Yến
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Nxb. Hà Nội, 2024
 • Ký hiệu xếp giá: 306.09597 / V115H
 • Mô tả vật lý: 219tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.030153 ; Phòng Mượn: MVV.043372 ; MVV.043373
 • Tóm tắt: Gồm các câu chuyện: Làm giáo dục và văn hóa theo tư tưởng của Bác Hồ; Thầu Chín ở Xiêm; Bác Hồ và đội du kích Pác Bó; Một chặng đường dài, một kỷ niệm sâu; Những ngày đầu Bác ở Tân Trào; Được làm việc với Bác về một bài báo; Hình ảnh Bác Hồ được ghi sâu trong trí nhớ của tôi…
 1. 52 câu chuyện dưới cờ về chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Tác giả: Trần, Văn Phương
 • Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. trẻ, 2023
 • Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / N114M
 • Mô tả vật lý: 213tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.029870 ; Phòng Mượn: MVV.042830 ; MVV.042831
 • Tóm tắt: Gồm 8 chủ đề. Tuổi nhỏ chí lớn. Quê hương, gia đình luyện rèn nhân cách, tư tưởng Bác; Nghị lực. Nguyễn Tất Thành – Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh; Đạo đức – Lối sống. Hồ Chí Minh – Gương sáng muôn đời; Dân Vận. Phát huy sức mạnh của toàn dân trong sự nghiệp cách mạng; Bồi dưỡng thế hệ mai sau. Để lại muôn vàn tình yêu cho thanh thiếu nhi; Dấu ấn lịch sử. Lãnh tụ hết lòng vì nước, vì dân; Những tác phẩm báu vật quốc gia. Danh nhân văn hóa Hồ Chí Minh.
 1. Tấm gương học tập chủ tịch Hồ Chí Minh
 • Tác giả: Tống, Thu Uyên
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Dân trí, 2023
 • Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / T120G
 • Mô tả vật lý: 199tr., 21cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVV.030186 ; Phòng Mượn: MVV.043438 ; MVV.043439
 • Tóm tắt: Gồm những bài viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh tấm gương về tự học và học tập suốt đời; Tấm gương tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ tấm gương học tập suốt đời; Bác Hồ với việc học ngoại ngữ; Nhiệm vụ nặng nề nhưng cũng hết sức vinh quang của các thầy cô giáo; Chăm chỉ học tập;…
 1. Theo dấu chân Bác Hồ
 • Tác giả: Phan, Văn Hoàng
 • Thông tin xuất bản: Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2023
 • Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / TH205D
 • Mô tả vật lý: 170tr., 19cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVN.029183 ; Phòng Mượn: MVN.029954 ; MVN.029955
 • Tóm tắt: Tuyển chọn một số bài viết về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lúc xuống tàu để ra đi tìm đường cứu nước; về những mốc thời gian mà Sài Gòn – Gia Định mang tên Người; về Hồ Chí Minh trong mắt một tướng lĩnh người Pháp cùng một số bài viết góp phần phản biện, vạch rõ những nhận định sai lệch, xuyên tạc về Hồ Chủ tịch.
 1. Bác Hồ – Những câu chuyện và bài học
 • Tác giả: Chu, Đức Tính
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Chính trị quốc gia sự thật, 2022
 • Ký hiệu xếp giá: 959.704092 / B101H
 • Mô tả vật lý: 159tr., 15cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVN.029182 ; Phòng Mượn: MVN.029952 ; MVN.029953
 • Tóm tắt: Tập hợp những mẩu chuyện ngắn gọn, súc tích về Chủ tịch Hồ Chí Minh từ lời kể của những người từng được làm việc và phục vụ Người. Qua đó, rút ra những bài học quý báu trong công việc cũng như cuộc sống mà mọi người cần học tập noi theo.
 1. Bác Hồ trong trái tim các dân tộc Việt Nam
 • Thông tin xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2014
 • Ký hiệu xếp giá: 335.4346 / B101H
 • Mô tả vật lý: 145tr., 24cm
 • Vị trí tài liệu: Phòng Đọc: DVL.013731 ; Phòng Mượn: MVL.015512 ; MVL.015513
 • Tóm tắt: Viết về tấm gương trọn đời vì nước vì dân của Bác: tấm gương yêu nước, yêu đồng bào và cách mạng; tình đoàn kết các dân tộc; tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Bác Hồ – niềm tin của đồng bào các dân tộc Việt Nam: tình yêu tha thiết trong tim đồng bào các dân tộc và những đóa hoa thành kính dâng Người

Views: 16