Phong thủy thực hành trong xây dựng và kiến trúc nhà

🌿🌿Phong thủy thực hành trong xây dựng và kiến trúc nhà: Giới thiệu về phong thủy và các lĩnh vực tương quan mà thuật phong thủy nghiên cứu; phép phong thủy về ngoại hình đất và ngoại trạng của nhà ở, cơ sở doanh nghiệp; cách chọn hướng nhà, hướng khí và các phương vị; phong cách bố trí nội thất theo phép phong thủy; thực hành khảo cứu phong thủy và các dụng cụ dùng trong việc thực hành khảo cứu phong thủy.

📚MÔ TẢ:

ISBD: Phong thủy thực hành trong xây dựng và kiến trúc nhà ở : Phong thuỷ và các cách hoá giải / Vũ Đức Huynh biên soạn. – Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. – 351tr. ; 21cm

ISBN: 9786047459346

Số phân loại: 728

Chủ đề: Kiến trúc; Xây dựng; Phong thủy nhà ở

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030021

📒Kho mượn: MVV.043119; MVV.043120

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 21