Sivananda Yoga – Yoga cổ điển

🌿🌿Sivananda Yoga – Yoga cổ điển: Triết lý và thực hành: Cung cấp kiến thức lý thuyết và dẫn dắt từng bước thực hành Sivananda Yoga: Satsang và Thiền định; Yoga cổ điển và 4 con đường Yoga; Đời sống Yoga; Sống, tự do và hạnh phúc; Mạnh khỏe, ba cơ thể và ba guna;…

📚MÔ TẢ:

ISBD: Sivananda Yoga – Yoga cổ điển: Triết lý và thực hành / Swami Sitaramananda; Hàn Thị Thu Vân dịch. – Hà Nội : Hồng Đức, 2023. – 155tr. ; 21cm

ISBN: 9786044821405

Số phân loại: 613.7046

Chủ đề: Yoga; Triết lý và thực hành yoga

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.030006

📒Kho mượn: MVV.043089; MVV.043090

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 9