Nam Cao – Tuyển tập

🌿🌿Nam Cao – Tuyển tập: Tuyển tập những truyện ngắn như: Cái mặt không chơi được; Con mèo; Nhìn người ta sung sướng; Đòn chồng; Mua nhà;…

📚MÔ TẢ:

ISBD: Nam Cao – Tuyển tập / Nam Cao. – Hà Nội : Văn học, 2023. – 495tr. ; 21cm. – ( Việt Nam danh tác)

ISBN: 9786043945799

Số phân loại: 895.922332

Chủ đề: Văn học hiện đại; Văn học Việt Nam

Thông tin xếp giá: Sách tỉnh

📚Ký hiệu:

📒Kho đọc: DVV.029917

📒Kho mượn: MVV.042911; MVV.042912

🌻🌻Mời các bạn đến Thư viện tỉnh Bình Thuận để đọc sách hoặc mượn về nhé🌻🌻

Views: 29