Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

Kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

(22/12/1944 – 22/12/2021)

 • Quá trình hình thành và phát triển
 • Ý nghĩa lịch sử ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2021)
 • Bản chất chính trị của Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự ra đời “Đội quân chủ lực” đầu tiên của cách mạng Việt Nam
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng Việt Nam – Giá trị vận dụng vào công cuộc giữ nước từ khi nước chưa nguy
 • Đại tướng Võ Nguyên Giáp – “Người anh cả” của Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Đại tướng Hoàng Văn Thái – Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam
 • Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân
 • Hậu phương và quân đội thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Kinh nghiệm từ thực tiễn
 • Quân đội nhân dân Việt Nam với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
 • Lực lượng đặc công và chiến thuật đặc công Việt Nam trong con mắt cựu binh Mỹ (Kỳ 1)
 • Lối đánh của bộ đội đặc công Việt Nam qua ngòi bút của cựu binh Mỹ (Kỳ 2)
 • Nâng cao chất lượng giáo dục giá trị văn hóa quân sự Việt Nam cho lực lượng vũ trang nhân dân hiện nay
 • Một số giải pháp cơ bản để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại
 • Những lời chúc ngày Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12 hay và ý nghĩa

—————————————————

Views: 1463