Thư viện tỉnh đạt giải thưởng “Phát triển văn hóa đọc”

Thực hiện Đề án phát triển “văn hóa đọc” trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2017 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2409/KH-UBND về phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tỉnh Bình Thuận.

Trong đó, hệ thống thư viện được giao thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu: Đến năm 2025 số bản sách đạt 0,4-0,5 bản sách/người dân và đến năm 2030 đạt 0,8-1 bản sách/người dân trong hệ thống thư viện công cộng; mỗi người dân đọc 4 cuốn sách/năm; 40% – 50% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin tri thức thông qua việc đọc và học tập suốt đời; phát triển các loại hình tài liệu mới, mô hình thư viện số, thư viện lưu động, thư viện xanh…

Thư viện tỉnh tổ chức ngày hội đọc sách

Để thực hiện mục tiêu đó, những năm qua thư viện tỉnh đã nỗ lực tăng nhanh đầu sách và đưa sách đến cộng đồng dân cư, địa bàn còn nhiều khó khăn. Nếu trước năm 2018 số lượng sách bổ sung hàng năm chỉ từ 4.000 – 5.000 bản, thì từ năm 2019 đến nay tăng 6.000-10.000 bản/năm; số lượng người sử dụng thư viện và truy cập khai thác thông tin qua trang thông tin điện tử của thư viện từ 2,6-2,8 triệu lượt/năm; tổng số sách hiện có 379.589 bản, đạt 0,3 bản sách/người dân; tài liệu số, sách điện tử, sách nói, âm thanh, hình ảnh, bản đồ GIS đạt 23.696 tài liệu; các hoạt động được duy trì, tổ chức hàng năm như: Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, cấp thẻ thư viện và tài khoản khai thác tài liệu số qua mạng,sử dụng mạng xã hội Youtube, Facebook để tổ chức thi kể chuyện trực tuyến và phục vụ sách nói, Đại sứ Văn hóa đọc, phục vụ đọc sách lưu động, luân chuyển sách cho trường học, đơn vị quân đội, trại giam; kết nối liên thông cơ sở dữ liệu đưa 1.000 bản sách/năm về phục vụ tại thư viện cấp huyện… Nổi bật là hoạt động của xe thư viện lưu động đa phương tiện trong phát triển văn hóa đọc. Từ năm 2020-2021, xe thư viện lưu động đã đến trên 100 điểm trường học và các địa phương, đơn vị. Với các trang thiết bị là sách, máy vi tính, mạng internet 4G, máy chiếu, TV cùng với chương trình phù hợp, hấp dẫn lồng ghép với phục vụ đọc sách như: đố vui, trò chơi khoa học, viết cảm nhận về sách, tặng học bổng cho học sinh khó khăn từ nguồn kinh phí vận động doanh nghiệp và cá nhân (trên 150 triệu đồng). Xe thư viện lưu động đã đưa sách đến với bộ đội, học sinh, người dân từ miền núi, vùng còn nhiều khó khăn; các lễ hội văn hóa – thể thao dân tộc ở Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc…

Với những hoạt động xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng nói trên, Thư viện tỉnh Bình Thuận đã được vinh danh đạt “Giải thưởng văn hóa đọc năm 2021” và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng ngày 2/12/2021. Đây là thành quả của ngành Thư viện Bình Thuận trên chặng đường chấn hưng và phát triển văn hóa đọc trong bối cảnh có nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19.

 

Trần Văn Bé

Visits: 36