Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thông tin tuyên truyền: Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2024

TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong năm 2023, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Bình Thuận hoạt động quản lý đo lường đã hoàn thành kế hoạch đề ra góp phần vào việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đảm bảo công bằng xã hội, văn minh thương mại, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh nhà.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 2120/KH-UBND ngày 13/6/2023 của UBND tỉnh Bình Thuận về Triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận thực hiện khảo sát 60 mẫu xăng dầu (gồm: 05 mẫu dầu DO 0,05S-II, 41 mẫu xăng RON 95-III và 14 mẫu xăng E5 RON92-II), lấy 05 mẫu dầu DO 0,05S-II, 02 mẫu xăng RON95-III và 03 mẫu xăng E5 RON92-II để thử nghiệm chất lượng. Kết quả các mẫu không có nghi vấn vi phạm về đo lường, chất lượng, kết quả thử nghiệm các mẫu xăng, dầu đều đạt chất lượng.

Bên cạnh đó, triển khai hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2023 được Giám đốc Sở KH&CN tỉnh phê duyệt. Giải quyết kịp thời 100% các khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền quy định. triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong tỉnh.

Đồng thời, tham gia phối hợp các Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của BCĐ 389 tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản, Thanh tra Sở Công Thương, Thanh tra Sở KH&CN, tổ chức thanh, kiểm tra tại 40 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh (24 tổ chức kinh doanh xăng dầu, 05 tổ chức kinh doanh vàng trang sức-mỹ nghệ và 07 đơn vị y tế, 02 tổ chức điện lực và 02 cá nhân kinh doanh hải sản khô). Kết quả thanh, kiểm tra: phát hiện 01 mẫu xăng E5 RON92-II có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phát hiện 02 tổ chức kinh doanh xăng dầu vi phạm về điều kiện kinh doanh, 01 cá nhân vi phạm về đo lường, ghi nhãn hàng hóa và 01 cá nhân vi phạm về đo lường, vi phạm buôn bán, lưu thông trên thị trường sản phẩm thuộc diện tự công bố sản phẩm mà không có bản tự công bố sản phẩm. Đoàn thanh, kiểm tra đã tham mưu xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 180.806.791 đồng.

Phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn các quy định của pháp luật về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn cho 72 lượt người tham dự; phối hợp với Cục Thuế tỉnh thực hiện dán tem niêm phong công tơ tổng cột đo xăng dầu tại 75 cửa hàng kinh doanh xăng dầu. Phối hợp Phòng Kinh tế Tài chính Phú Quý thực hiện hỗ trợ (không thu phí) kiểm định 72 cân thông dụng và 02 cân đối chứng tại các chợ của huyện Phú Quý.

Để công tác quản lý đo lường trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn, Chi cục đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong năm 2024. Hoàn thành 100% chương trình, kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2024 được Giám đốc Sở KH&CN phê duyệt. Phát hiện, tham mưu xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; giải quyết kịp thời 100% các khiếu nại, tố cáo theo đúng thẩm quyền quy định; triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong tỉnh; Tham mưu triển khai triển khai Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Hà My // https://vietq.vn/

Views: 0