Bất chấp COVID-19, Tổng kim ngạch XNK năm 2020 vượt trên 500 tỷ USD

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất – nhập khẩu hàng hóa năm 2020 ước tính đạt 543,9 tỷ USD, tăng 5,1% so với năm trước, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5%; nhập khẩu hàng hóa đạt 262,4 tỷ USD, tăng 3,6%.

Năm 2020 có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 281,5 tỷ USD
Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 11/2020 đạt 25.238 triệu USD, cao hơn 438 triệu USD so với số ước tính. Ước tính tháng 12/2020, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 26,5 tỷ USD, tăng 5% so với tháng trước và tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu quý IV/2020 ước tính đạt 78,9 tỷ USD, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm trước và giảm 1,1% so với quý III năm nay.
Tính chung cả năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 281,5 tỷ USD, tăng 6,5% so với năm 2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 78,2 tỷ USD, giảm 1,1%, chiếm 27,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 203,3 tỷ USD, tăng 9,7%, chiếm 72,2%.

———————————————–

Views: 26