Xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm

4 tháng đầu năm xuất siêu gần 1,3 tỷ USD.

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tháng 4/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 25,5 tỷ USD, tăng 44,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 25,76 tỷ USD, tăng 12,8%, chiếm 24,8% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 78,14 tỷ USD, tăng 34,4%, chiếm 75,2%.

——————————————–

Views: 0