Bản tin Thị trường Nông, Lâm, Thủy sản ngày 30/10/2021

Số ra ngày 30 tháng 10 năm 2021, Do Cục Xuất nhập khẩu, Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công thương biên soạn.

Giới thiệu về các nội dung sau:

– Tình hình chung về thị trường trong nước và thế giới;

– Thị trường cao su: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam; Dung lượng thị trường và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường cà phê: Thị trường cà phê thế giới; Trong nước: giá cà phê tăng; Trị giá xuất khẩu cà phê quý III/2021 tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020; Dung lượng thị trường nhập khẩu cà phê của 10 thị trường lớn và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường hạt tiêu: Thị trường hạt tiêu thế giới; Trong nước: giá hạt tiêu tăng mạnh; Xuất khẩu hạt tiêu quý III/2021 giảm so với quý II/2021, nhưng tăng mạnh so với quý III/2020; Dung lượng thị trường nhập khẩu hạt tiêu của 10 thị trường lớn và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường chè: Thị trường thế giới; Tình hình xuất khẩu chè của Việt Nam; Dung lượng 5 thị trường nhập khẩu chè lớn nhất và thị phần của Việt Nam.

– Thị trường thịt: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước.

– Thị trường thủy sản: Thị trường thế giới; Thị trường trong nước; Tình hình xuất khẩu thủy sản quý III/2021; Dung lượng thị trường nhập khẩu thủy sản của 10 quốc gia lớn nhất thế giới các tháng đầu năm 2021.

– Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ: Thị trường gỗ và sản phẩm gỗ thế giới; Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ; Dung lượng thị trường nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ lớn nhất thế giới và thị phần của Việt Nam.

– Thông tin chính sách, chuyên đề: Một số quy định của EU – Ban hành trong quý III/2021 liên quan đến tiếp cận thị trường.

————————————————

Hits: 15