Kinh tế Nhật Bản tháng 5 năm 2021

1. PMI ngành dịch vụ Nhật Bản tiếp tục suy giảm
Chỉ số quản lý mua hàng dịch vụ của Ngân hàng Jibun (PMI dịch vụ) đã giảm xuống mức 45,7 điểm vào tháng 5 năm 2021 (Chỉ số trên 50 điểm cho thấy lĩnh vực dịch vụ nói chung đang mở rộng; dưới 50 điểm cho thấy lĩnh vực dịch vụ đang giảm). 
Đây là tháng thứ 16 liên tiếp suy giảm trong lĩnh vực dịch vụ, trong bối cảnh bùng phát các ca nhiễm Covid-19 khiến chính phủ Nhật Bản phải ban hành các biện pháp ngăn chặn khẩn cấp mới. Các đơn đặt hàng, doanh số xuất khẩu đều giảm dần trong tháng thứ 16. Đồng thời, tăng trưởng việc làm giảm xuống mức thấp nhất trong ba tháng. Về mặt chi phí, giá đầu vào và giá bán đều tăng với tốc độ nhẹ hơn [1].
2. Giá tiêu dùng tại Nhật Bản tiếp tục xu hướng giảm
Giá tiêu dùng tại Nhật Bản đã giảm 0,4% vào tháng 4 năm 2021, sau khi giảm 0,2% trong tháng trước. Đây là tháng thứ bảy liên tiếp giá tiêu dùng giảm vì đại dịch Covid-19 đè nặng lên chi tiêu của các hộ gia đình. Chi phí tiếp tục giảm cho giao thông & liên lạc (-2,3% so với -0,4%); chi phí nhiên liệu, ánh sáng và nước (-2,8% so với -4,8%); chăm sóc y tế (-0,3% so với -0,4%). Ngược lại, chi phí nhà ở tăng (0,8% so với 0,6%), đồ nội thất và đồ dùng gia đình (2,9% so với 2,5%), giải trí (1,1% so với 0,4%), giáo dục (0,8% so với -2,2%). Giá tiêu dùng cốt lõi, không bao gồm thực phẩm tươi sống, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng thứ chín liên tiếp suy giảm [2].
———————————————-

Visits: 1