Nhập siêu 6 tháng đạt 1,47 tỷ USD

Xuất nhập khẩu hàng hóa trong 6 tháng năm 2021 vẫn tăng trưởng 25% trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, nhập siêu cũng có xu hướng tăng nhanh với 1,47 tỷ USD, trong đó nguyên, nhiên, vật liệu chiếm gần 49%…

Cả nước nhập siêu 1,47 tỷ USD trong 6 tháng năm 2021.

Trong tháng 6/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 54 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 157,63 tỷ USD, tăng 28,4%; nhập khẩu đạt 159,1 tỷ USD, tăng 36,1% . Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm 2021 ước tính nhập siêu 1,47 tỷ USD.

—————————————–

Visits: 16