Chè Việt Nam chiếm ưu thế tại thị trường Đài Loan

Việt Nam là thị trường cung cấp chè chính cho Đài Loan, trong 11 tháng năm 2021 đạt 16,97 nghìn tấn, trị giá 26,7 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và tăng 7,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu từ Cơ quan Hải quan Đài Loan cho biết, nhập khẩu chè của thị trường Đài Loan trong 11 tháng năm 2021 đạt 30,8 nghìn tấn, trị giá 80,7 triệu USD, tăng 11% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Giá chè nhập khẩu bình quân vào thị trường Đài Loan trong 11 tháng năm 2021 đạt 2.623 USD/tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2020.

Việt Nam là thị trường cung cấp chè chính cho Đài Loan, trong 11 tháng năm 2021 đạt 16,97 nghìn tấn, trị giá 26,7 triệu USD, tăng 8,7% về lượng và tăng 7,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam chiếm 55,2% tổng lượng chè thị trường Đài Loan nhập khẩu trong 11 tháng năm 2021, giảm 1,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp theo là thị trường Sri Lanka đạt 4,6 nghìn tấn, trị giá 19,5 triệu USD, tăng 20% về lượng và tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2020; Ấn Độ đạt 3,3 nghìn tấn, trị giá 7,1 triệu USD, tăng 0,9% về lượng và tăng 17,4% về trị giá; Indonesia đạt 2 nghìn tấn, trị giá 4,5 triệu USD, tăng 10,9% về lượng và tăng 10,9% về trị giá…

———————————————–

Views: 1