Xuất khẩu cà phê mang về hơn 808 triệu USD trong quý I/2021

Tính chung quý I/2021, xuất khẩu cà phê đạt 453 nghìn tấn, trị giá 808,75 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, giữa tháng 4/2021, giá cà phê robusta tại thị trường nội địa tiếp tục tăng. 
Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu cà phê trong tháng 3/2021 đạt 169,6 nghìn tấn, trị giá 312 triệu USD, tăng 38,1% về lượng và tăng 44,5% so với tháng 2/2021, so với tháng 3/2020 giảm 0,2% về lượng, nhưng tăng 5,9% về trị giá. Tính chung quý I/2021, xuất khẩu cà phê đạt 453 nghìn tấn, trị giá 808,75 triệu USD, giảm 7,4% về lượng và giảm 3,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020.

——————————————

Hits: 45