Xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 32,1 tỷ USD

Trong tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 3,4 tỷ USD. Tính chung 8 tháng, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 32,1 tỷ USD, tăng 21,6% so với cùng kỳ.

Hạt điều là mặt hàng có giá trị xuất khẩu tăng trong 8 tháng năm 2021. (Ảnh: BT)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, tháng 8/2021, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt gần 3,4 tỷ USD, giảm 21,6% so với tháng 8/2020 và giảm 22% so với tháng 7/2021. So với tháng 7/2021, chỉ có 3 nhóm sản phẩm tăng là sắn và sản phẩm từ sắn (tăng 26,6%), sản phẩm từ ngũ cốc (tăng 1,1%), sữa và sản phẩm sữa (tăng 0,8%) còn lại đều giảm mạnh về giá trị xuất khẩu. Giảm mạnh nhất là sản phẩm gỗ (giảm 50,2%), cá tra và tôm (giảm 29,7%), rau củ (giảm 25,8%),…

———————————————

Views: 15