Việt Nam thu hút được 12,25 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho thấy từ đầu năm đến ngày 20/4, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam đạt 12,25 tỷ USD, bằng 99,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Việt Nam thu hút được 12,25 tỷ USD vốn FDI trong 4 tháng. (Ảnh minh họa: KT)
Con số 12,25 tỷ USD tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021 cho thấy dòng vốn FDI đã chậm lại.

Tuy nhiên, Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, quy mô bình quân của các dự án cấp mới và các dự án điều chỉnh vốn đều tăng lên so với cùng kỳ năm 2020. Cụ thể, tăng từ 6,9 triệu USD/dự án mới trong 4 tháng năm 2020 lên 18,7 triệu USD/dự án mới trong 4 tháng năm 2021 và từ 9,2 triệu USD/lượt dự án điều chỉnh vốn lên trên 10,4 triệu USD/lượt dự án điều chỉnh vốn.

———————————————

Views: 0