Truyện cổ dân gian Chăm Bình Thuận

Truyện cổ dân gian Chăm Bình Thuận / Hổ Xuân Hổ. – Hà Nội : Khoa học Xã hội, 2015. – 143tr. ; 21cm

Kho Địa chí: DC. 001158

Gồm các câu chuyện: Thằng Bịa; từ truyện Pô Ta Bài và Yan Inh đến đập Katip; chuyện Cậu Lựu; huyền tích về lễ RiJa – Prong; Tà Mú và Tà Rài; sự tích thần lúa rẫy Pôkey Dai; truyền thuyết về lễ hỏa táng…

Visits: 987