Cẩm nang bồi dưỡng pháp luật trong nhà trường

Tóm tắt:

Cung cấp những kiến thức cơ bản cho học sinh trong nhà trường về pháp luật các tội cướp giật tài sản, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng. Giới thiệu về Luật trẻ em và nghị định quy định chi tiết một số điều của luật trẻ em.

Views: 15