Miền Quê Bình Thuận

TRƯƠNG, CÔNG LÝ. Miền Quê Bình Thuận/ Trương Công Lý.- Bình Thuận: Hội Văn học Nghệ thuật Bình Thuận, 2007.- 218tr.; 19cm
Tóm tắt: Tuyển tập những mẩu truyện ngắn của tác giả Trương Công Lý: Cọp về Phan Thiết, đánh hổ ở rừng Hàm Tân, mắm chao, nghệ thuật kho cá, cá mai, Phan Thiết vui Tết…
Ký hiệu xếp giá: 895.9228
Kho Địa Chí: DC.000930
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 8