Sâu bệnh hại rừng trồng và các biện pháp phòng trừ

Rừng vốn là nhân tố quan trọng đảm bảo an toàn môi trường phát triển, đồng thời có tác dụng chi phối, điều chỉnh các nhân tố môi trường khác như đât, nước, không khí. Chính vì vậy, việc bảo vệ và phát triển rừng là nhiệm vụ cực kỳ to lớn mà Đảng và Chính phủ đang quan tâm, trong đó có vấn đề phòng trừ sâu bệnh hại rừng…
Nêu các phương pháp điều tra sâu bệnh hại cây trồng; một số loài sâu bệnh hại rừng trồng và các biện pháp phòng trừ những loài sâu, bệnh nguy hiểm; một số đề xuất về chiến lược quản lý sâu bệnh hại rừng trồng…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 193