Pro tiếng Anh Thương mại

Sách m?i
Giới thiệu các tình huống tiếng Anh giao tiếp thông dụng trong lĩnh vực thương mại: Mẫu hội thoại tiếng Anh thiết yếu trong doanh nghiệp, những tình huống xảy ra tại nơi làm việc, các TIP hướng dẫn viết thư và tự giới thiệu, các TIP khi phỏng vấn xin việc bằng tiếng Anh, các TIP ứng xử nơi công sở, kỹ năng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh

Ký hiệu:

Kho đọc: DVV.029085

Kho mượn: MVV.041270; MVV.041271

 

Visits: 18