Đi gặp mùa xuân – Hành trạng của Thiền sư Thích Nhất Hạnh

Sách m?i
Viết về hành trạng Sư Ông Làng Mai – Thiền sư Thích Nhất Hạnh với tâm nguyện tu học và phụng sự ngay từ những ngày còn thơ ấu, trải qua bao thăng trầm cùng đất nước và đạo pháp, chí nguyện ấy vẫn trung kiên và đã giúp bao nhiêu người chuyển hoá được những khổ đau, tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016574

Kho mượn: MVL.019998; MVL.019999

 

Views: 2