Big 4 – Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết Tiếng Anh 8

Big 4 – Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết Tiếng Anh 8: Kiểm tra vốn kiến thức về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp thông qua các dạng bài tập đa dạng hay xuất hiện trong đề thi, đề kiểm tra thực tế.

Ký hiệu:

Kho thiếu nhi: TN.006231; TN.006232; TN.006233

 

Views: 1