VIC IELTS listening start

Sách m?i
Giới thiệu phương pháp luyện tập theo hệ thống các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong đề thi IELTS listening theo xu hướng ra đề mới nhất với các chủ đề thi đa dạng, phong phú.

Ký hiệu:

Kho đọc: DVL.016637

Kho mượn: MVL.020098; MVL.020099

 

Visits: 53