Những trận đánh tiêu biểu trên địa bàn Hàm Thuận 1945-1975 (Tập I)

Những trận đánh tiêu biểu trên địa bàn Hàm Thuận 1945-1975. – Bình Thuận : Ban chỉ huy quân sự Hàm Thuận Bắc, 1992. – 315tr. ; 19cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số trận đánh tiêu biểu của quân và dân trên địa bàn Hàm Thuận từ 1945-1975: Trận tập kích ấp chiến lược Tầm Hưng, trận vận động phục kích tại Bàu Cây Bông, trận cải trang tập kích tiêu diệt tiểu khu Mương Mán… đã tiêu diệt hàng chục ngàn tên địch bắt tù binh, thu vũ khí và phương tiện chiến tranh.

Kho Địa Chí: DC.00283, DC.00284
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

 

 

Visits: 73