Lịch sử đơn vị 430 Hàm Thuận (1960-1975)

 

Lịch sử đơn vị 430 Hàm Thuận (1960-1975). – Bình Thuận : Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, 2001. – 217tr. ; 19cm

Kho Địa chí: DC. 000394

Tóm tắt: Bộ đội địa phương 274 đến đơn vị 430 Hàm Thuận chiến đấu góp phần đánh bại chiến lược chiến tranh đặc biệt (1960-tháng 8-19660); Kiên cường bám trụ đánh quân xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai, góp phần làm thất bại chiến tranh cục bộ (tháng 9/1966-10/1968).

 

Views: 14