Kỷ yếu hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VI kỳ họp thứ Tư- kỳ họp thứ Năm năm 1996

Kỷ yếu hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa VI kỳ họp thứ Tư- kỳ họp thứ Năm năm 1996 : Lưu hành nội bộ. – Bình Thuận : Thường trực hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận, 1997. – 4tập ; 27cm T.3.- 1997.- 433tr

Kho Địa chí: DC. 000065, DC. 000066, DC. 000067

 

Views: 7