Liên Hương thi tập

Liên Hương thi tập : Thơ Đường luật – Giao lưu xướng họa / Liên Thao. – Thành phố Hồ Chí Minh : Nxb. Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh, 2004. – 111tr. ; 19cm
Tóm tắt:  Tuyển tập những bài thơ đường luật của nhà thơ Liên Thao như Hương sen, xuân, Thăng Long – Hà Nội, về Bến Tre…
Ký hiệu xếp giá:  ĐC.85
Kho Địa ChíDC.000617
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 1