Lịch sử đảng bộ thị trấn Chợ Lầu (1975 – 2010)

Lịch sử đảng bộ thị trấn Chợ Lầu (1975 – 2010). – Bình Thuận: Công ty cổ phần in và bao bì Bình Thuận, 2015. – 259tr. ; 19cm
Tóm tắt: Sách gồm 8 chương: Nhân dân xã Chợ Lầu nhanh chóng ổn định chính trị, xã hội, hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục kinh tế sau ngày giải phóng (18/4/1975 – 30/12/1977); đẩy mạnh công cuộc cải tạo kinh tế – xã hội và thiết lập quan hệ sản xuất kinh tế mới xã hội chủ nghĩa (1977 – 1979); chặng đường đầu tiên của nhân dân xã Chợ Lầu xây dựng chủ nghĩa xã hội (1979 – 1985),…
Ký hiệu xếp giá: 324.2597050959759
Kho Địa Chí: DC.000931, DC.001025
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 46