Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, Tân Trào là nơi tập trung cao nhất trí tuệ, tinh thần quyết tâm, anh dũng, quyết thắng giặc Pháp xâm lược, đồng thời là minh chứng cho tình quân – dân gắn bó, thủy chung của nhân dân Việt Nam. Với những giá trị lịch sử lớn lao, Khu Di tích lịch sử Tân Trào đã được xếp hạng là Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ngày 10-5-2012 của Thủ tướng Chính phủ. Đó là niềm vinh dự, tự hào lớn lao của nhân dân Tuyên Quang nói riêng và nhân dân cả nước nói chung…

Quyển sách “Khu Di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào” gồm những bài viết và ảnh tư liệu quý giá, tái hiện lại hình ảnh mảnh đất Tân Trào anh hùng trong giai đoạn lịch sử oanh liệt của đất nước. Tân Trào mãi mãi là một điểm sáng trong lịch sử dân tộc, là cái nôi nuôi dưỡng truyền thông dân tộc, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần cách mạng cho các thế hệ người dân Việt Nam…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 15