Bác Của Chúng Ta

Hình ảnh giản dị, đầy tình yêu thương của Bác Hồ được nhà văn Bích Thuận tái hiện qua kí ức và tư liệu lịch sử. Những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu luôn luôn là bài học giàu ý nghĩa với bạn đọc trẻ tuổi hôm nay…

Sách gồm những câu chuyện kể về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những năm tháng Người bôn ba cứu nước, thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù Hồng Kông, những ngày bị giam cầm trong nhà tù Tưởng Giới Thạch và trở về Việt Nam, gây dựng phong trào cách mạng rộng khắp. Những ngày đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với biết bao khó khăn, hiểm nguy…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 24