Một trăm điều cần biết về phong tục thờ cúng của người Việt

Trong quan niệm của người Việt xưa và nay thì quan niệm thờ cúng được coi là một đạo lý. Thờ cúng đã trở thành một tập tục truyền thống, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc. Cùng với tiến trình lịch sử của dân tộc, nó là sự bồi lắng, kết tụ những giá trị đạo đức quý báu của con người Việt Nam. Biểu hiện rõ về phong tục thờ cúng của người Việt là phong tục thờ thiên nhiên có từ ngàn xưa – thờ Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện (tức là thần mây, thần mưa, thần sấm, thần chớp); tiếp đó là thờ nhân thần – các vị anh hùng dân tộc có công với dân, với nước, các Tổ nghề, Thành hoàng làng,… và thờ cúng Tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong gia đình…

Trình bày phong tục của người Việt trong việc thờ cúng dòng họ, thờ cúng tại một số nơi thờ tự và các ngày lễ tết trong năm; phong tục thờ cúng của một số dân tộc thiểu số.
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

 

Views: 92