Hỏi – Đáp Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo

Giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan nhà nước và là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Nâng cao hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo là nội dung quan trọng trong cải cách hành chính nhà nước, bảo vệ quyền công dân, xây dựng xã hội dân chủ, văn minh…
Quyển sách Hỏi – Đáp Luật Khiếu nại, Luật Tố Cáo” được trình bày dưới dạng hỏi – đáp ngắn gọn, khoa học, những tình huống cụ thể gắn với nhiều nội dung thiết thực về luật khiếu nại, tố cáo như trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết khiếu nại và phối hợp giải quyết khiếu nại được pháp luật quy định như thế nào? những hành vi nào bị cấm khi thực hiện khiếu nại và giải quyết khiếu nại?…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Hits: 61