Hoa trên cát

Hoa trên cát : Thơ / Phạm Tường Đại. – Bình Thuận : Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2004. – 83tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tuyển tập 54 bài thơ hay của tác giả Phạm Tường Đại: Phút giao mùa; Nhắn chim; Hoa tứ bình; Sắc chiều; Giọt lòng; Lục bát không màu; Xây mộ; Giọt nước; Dưới Trăng; Dạ hành; Sợi tóc…
Ký hiệu xếp giá: 895.922134
Kho Địa ChíDC.000938
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 2