Trăng quê khuyết nửa

Trăng quê khuyết nửa : Thơ / Võ Thị Hồng Tơ. – Hà Nội : Văn học, 2006. – 119tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tuyển tập 57 bài thơ hay của Võ Thị Hồng Tơ: Vẫn là; Quê mẹ áo tơi; Thủ thỉ; Áo lính hồn quê; Ướt; Cuối giọt ầu ơ; Thu riêng; Chỉ một lời thôi; Chiều Đồng Lộc; Mẹ tôi; Một thoáng hương Quỳnh; Chia đôi…
Ký hiệu xếp giá: 895.922134
Kho Địa ChíDC.000949
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 6