Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức là nội dung quan trọng nhằm hình thành phương thức quản lý khoa học, hiện đại.

Trước kia, công tác quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức đa phần được thực hiện thủ công dễ dẫn đến thất thoát hồ sơ và việc cập nhật và bổ sung thông tin của hồ sơ sẽ mất nhiều thời gian, công sức và tính chính xác không cao, ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ. Điều này đặt ra yêu cầu đổi mới trong quy trình quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức trong Thư viện.

 Hiện nay, song song với việc quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thủ công, Thư viện tỉnh triển khai quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức thông qua phần mền quản lý cán bộ, công chức, viên chức của Công ty Cổ phần MISA. Thư viện thường xuyên cử viên chức tham gia tập huấn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ nhập, cập nhật dữ liệu vào phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo đúng quy định.

Thông qua việc sử dụng phần mềm quản lý quản lý cán bộ, công chức, viên chức, toàn bộ thông tin cán bộ, công chức, viên chức được lưu trữ đầy đủ dưới dạng dữ liệu số và có thể tra cứu sử dụng một cách nhanh chóng, chính xác. Bên cạnh đó, phần mềm còn cung cấp thông tin cho công tác quản lý cán bộ một cách đầy đủ, giảm thiểu thời gian, công sức tổng hợp dữ liệu thông tin về viên chức và người lao động. Mặt khác, việc sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức còn góp phần làm giảm thời gian, nhân lực làm các công việc hành chính đơn thuần, thực hiện nhanh các báo cáo thống kê, từ đó tham mưu tốt hơn trong công tác theo dõi, quản lý và thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức.

Xác định việc quản lý, tra cứu hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức phục vụ công tác quản lý thông qua phần mềm điện tử là xu thế tất yếu của thời kỳ công nghiệp 4.0, Thư viện tỉnh tiếp tục tăng cường bồi dưỡng nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho viên chức. Đồng thời từng bước điện tử hoá các khâu trong nghiệp vụ quản lý thông tin cán bộ, công chức, viên chức. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Thương – Thư viện tỉnh

Hits: 368