Tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 949/QĐ-BVHTTDL ngày 13/4 về việc tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023.

Ảnh minh họa. (Nguồn: baodantoc.vn)

Bộ VHTTDL giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 tại Bình Thuận.

Theo đề án, “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai, năm 2023 gồm các hoạt động: Tổ chức giao lưu, sáng tác ảnh tại Bình Thuận; Tổ chức triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Tổ chức tọa đàm, trao đổi chuyên môn nhiếp ảnh trong thời gian diễn ra triển lãm ảnh “Việt Nam qua ống kính nhiếp ảnh gia quốc tế” (lần 2) tại thành phố Phan Thiết; cùng các hoạt động hưởng ứng.

“Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai là một trong những hoạt động triển khai nội dung, kế hoạch đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt tại Đề án Xây dựng, quảng bá thương hiệu Quốc gia “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” giai đoạn 2020 – 2030 nhằm bước đầu xây dựng thương hiệu cho nhiếp ảnh Việt Nam, quảng bá hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam, tăng cường giao lưu quốc tế thông qua hoạt động nhiếp ảnh. Thông qua “Festival Nhiếp ảnh quốc tế Việt Nam” lần thứ hai góp phần làm phong phú cho hoạt động của Năm Du lịch quốc gia tại Bình Thuận 2023; đồng thời tập hợp, làm giàu thêm bộ ảnh cho Bình Thuận, phục vụ quảng bá văn hóa, du lịch Bình Thuận.

CTTĐT // https://toquoc.vn /.- 2023 (ngày 14 tháng 4)

Visits: 4