Hoa tím bằng lăng

Hoa tím bằng lăng : Thơ / Thùy Linh. – Bình Thuận : Nxb. Hội văn học nghệ thuật Bình Thuận, 2008. – 196tr. ; 19cm
Tóm tắt: Tập hợp những bài thơ của Thùy Linh gồm Nắng xuân, trở lại Sài Gòn, hoa tím bằng lăng…
Ký hiệu xếp giá: 895.9221
Kho Địa ChíDC.000820
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Views: 1