Nguyễn Trung Trực anh dùng dân chài

Vị anh hùng quốc gia kháng chiến Pháp hồi thế kỷ vừa qua, Nguyễn Trung Trực, đã là một nhân vật lịch sử được toàn thể dân tộc Việt Nam kính mến. Hầu hết các tỉnh lỵ ở miền Nam tự do đều có đường Nguyễn Trung Trực, bệnh viện Nguyễn Trung Trực… Uy danh của cụ Nguyễn đã ngang hàng với các vị thành hoàng…
Khái quát về những biến cố xảy ra từ năm bảy thế kỷ về trước với những sử liệu quý báu về cuộc đời của liệt sĩ Nguyễn Trung Trực; những sử liệu nghiên cứu về gia thế của cụ Nguyễn Trung Trực…
Bấm vào  >> Xem toàn văn >>

Tác giả bài viết: ntntuyet

Hits: 30