Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3 âm lịch)

  • Đề cương Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương Năm Quý Mão – 2023
  • Tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ năm 2023.
  • Những điểm mới tại Giỗ Tổ Hùng Vương năm Quý Mão năm 2023.
  • Bình Thuận: Lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương sẽ diễn ra vào cuối tháng 4.

——————————————————–

——————————————————–

——————————————————–

Views: 7