Kỷ niệm Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2013

Ngày Môi trường thế giới (WED) là một sự kiện hàng năm nhằm mục đích là ngày toàn cầu lớn nhất và tổ chức rộng rãi nhất cho hành động môi trường tích cực. Hoạt động WED diễn ra quanh năm nhưng cao trào vào ngày 05 tháng 6 mỗi năm.
WED lễ kỷ niệm bắt đầu vào năm 1972 và đã phát triển để trở thành một trong những phương tiện chính mà qua đó kích thích nhận thức trên toàn thế giới của Liên hợp quốc về môi trường và khuyến khích sự quan tâm chính trị và hành động.

Thông qua WED, Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc có thể cá nhân hoá các vấn đề môi trường và cho phép tất cả mọi người nhận ra không chỉ trách nhiệm của mình, mà còn quyền lực của mình để góp phần cho sự thay đổi trong hỗ trợ phát triển bền vững và công bằng.
WED cũng là một ngày cho những người từ tất cả các tầng lớp xã hội để đến với nhau để đảm bảo một cái nhìn sạch hơn, xanh hơn và tươi sáng hơn cho bản thân và thế hệ tương lai.

>> XEM TIẾP <<

Views: 16