Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 – 2022)

Đồng chí Võ Văn Ngân sinh năm 1902 trong một gia đình có truyền thống cách mạng ở ấp Bình Tả, làng Đức Hòa, quận Đức Hòa, tỉnh Chợ Lớn (nay thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Với 13 năm hoạt động cách mạng, đồng chí có những cống hiến to lớn cho đất nước, là tấm gương của người cộng sản tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, suốt đời hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Hoạt động cách mạng trong hoàn cảnh hết sức khó khăn với sự khủng bố khốc liệt của kẻ thù hòng tiêu diệt các tổ chức cộng sản, tiêu diệt lớp đảng viên đầu tiên của Đảng; bản thân thì bị kẻ thù truy lùng ráo riết, nhưng đồng chí  Võ Văn Ngân luôn kiên định con đường đã chọn, bền bỉ hoạt động gây dựng cơ sở cách mạng. Đồng chí Võ Văn Ngân là người cán bộ tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam; là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, lý tưởng sống, trọn đời cống hiến cho sự nghiệp của Đảng, để thế hệ trẻ học tập và noi theo.

Kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Võ Văn Ngân (1902 – 2022) là dịp để chúng ta khẳng định, tri ân công lao to lớn, noi theo tấm gương kiên trung, phấn đấu, hy sinh của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời, tuyên truyền, giáo dục về chủ nghĩa yêu nước, truyền thống cách mạng, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh sự đóng góp của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng của cách mạng Việt Nam.

Views: 56