Kỷ niệm 84 năm Ngày Thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2014)

Hơn một năm sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 20-10-1946. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam được thành lập Lần đầu tiên trong lịch sử nước ta, một đoàn thể quần chúng của phụ nữ được hoạt động hợp pháp và công khai nhằm đoàn kết, động viên lực lượng phụ nữ đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của đất nước.
Thực ra, ngày lịch sử đáng ghi nhớ đó của phụ nữ Việt Nam được bắt đầu từ năm thành lập Đảng tức là từ tháng 10-1930.

Trong xã hội thuộc địa và nửa phong kiến trước đây, người phụ nữ Việt Nam sống trong cảnh tối tăm, khổ cực. Họ không có chút quyền chính trị, bị bóc lột và bị đối xử không bình đẳng. Chế độ trả lương bất công của bọn chủ tư bản, thói dâm bạo của bọn thực dân cùng lề thói phong kiến hủ lậu là những gánh nặng đè lên đầu lên cổ người phụ nữ.

Bằng ngòi bút sắc sảo và niềm thông cảm sâu sắc, đồng chí Nguyễn Ái Quốc đã tố cáo tội ác của bọn đế quốc và phong kiến đối với phụ nữ trong tác phẩm nổi tiếng: “Bản án chế độ thực dân Pháp.” Năm 1925, trong lớp huấn luyện của Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí Hội, Người đã khẳng định “Việt Nam cách mạng cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công” (Đường Kách mệnh).Thực ra, ngày lịch sử đáng ghi nhớ đó của phụ nữ Việt Nam được bắt đầu từ năm thành lập Đảng tức là từ tháng 10-1930.

>> XEM TOÀN VĂN <<

Visits: 15