Cộng đồng ASEAN

LỜI NÓI ĐẦU

Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) được thành lập ngày 8/8/1967 bởi Tuyên bố Băng-cốc, Thái Lan, đánh dấu một mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của khu vực.

Khi mới thành lập ASEAN gồm 5 nước là In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Xin-ga-po và Thái Lan. Năm 1984 ASEAN kết nạp thêm Bru-nây Da-ru-xa-lam làm thành viên thứ 6. Ngày 28/7/1995 Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của Hiệp hội. Ngày 23/7/1997 kết nạp Lào và Mi-an-ma. Ngày 30/4/1999, Căm-pu-chia trở thành thành viên thứ 10 của ASEAN, hoàn thành ý tưởng về một ASEAN bao gồm tất cả các quốc gia Đông Nam Á, một ASEAN của Đông Nam Á và vì Đông Nam Á.

Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN ngày 28/7/1995 tại Bru-nây; và lần đầu tiên tham dự Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 28 và các Hội nghị liên quan (Bru-nây, 2-3/8/1995) với tư cách thành viên đầy đủ. Trước đó, tháng 7/1992, Việt Nam đã chính thức tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (Hiệp ước Ba-li) và trở thành quan sát viên của ASEAN. Từ năm 1993, Việt Nam đã tham gia các chương trình và dự án hợp tác ASEAN trên 5 lĩnh vực: khoa học-công nghệ, môi trường, y tế, văn hoá-thông tin, phát triển xã hội. Việt Nam cũng tham gia Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) và trở thành một trong những nước sáng lập Diễn đàn này.

Trong 19 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực hợp tác của Hiệp hội, góp phần quan trọng vào việc triển khai thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa của Đảng và Nhà nước; củng cố xu thế hoà bình, ổn định và hợp tác ở khu vực có lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.
Nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu về quá trình hình thành và phát triển của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), Thư viện Bình Thuận sưu tầm tư liệu từ các báo – tạp chí, website biên soạn tập Thông tin chuyên đề: “Cộng đồng ASEAN”.

Nội dung chuyên đề gồm có 3 phần:

I. Lịch sử hình thành và phát triển ASEAN.
II. Cộng đồng ASEAN.
III. Việt Nam là thành viên tích cực của ASEAN.

Trân trọng giới thiệu đến bạn đọc./.

CHỊU TRÁCH NHIỆM NỘI DUNG
 
TRẦN VĂN BÉ – GIÁM ĐỐCBIÊN TẬP VÀ TRÌNH BÀY

NGUYỄN HƯNG HẠNH
TRẦN QUANG THỊNH
NGUYỄN THỊ LIÊN VINH

THƯ VIỆN TỈNH BÌNH THUẬNSố 286 Trần Hưng Đạo – Tp. Phan Thiết – Tỉnh Bình Thuận

ĐT : 062.3828262 – 062.3827607

Views: 15