Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2020)

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

“KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM”

– Quân đội nhân dân Việt Nam quá trình hình thành và phát triển.

– Bác Hồ người khai sinh ra đội quân chủ lực đầu tiên.
– Tình cảm đặc biệt của Bác Hồ với quân đội nhân dân Việt Nam.
– Quân đội nhân dân Việt Nam lớn mạnh qua các thời kỳ cách mạng.
– Bác Hồ với quân đội.
– Bộ đội Cụ Hồ.
– Quân đội nhân dân Việt Nam phát huy truyền thống anh hùng trong sự nghiệp bảo vệ tổ quốc.
– Những chiến công mang tầm thời đại của quân đội nhân dân Việt Nam.
– Xứng đáng là người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam.
– Army games 2020: Dấu ấn chiến công của Bộ đội Cụ Hồ trên đấu trường quốc tế.
– Tự hào thay người lính Bác Hồ.
– Giữ đảo, bám biển xây dựng quê hương giàu đẹp.
– Đảng bộ Bộ đội biên phòng: Vì vùng biên giới biển bình yên.
– Người lính quân hàm xanh làm dân vận khéo.

>> XEM TOÀN VĂN <<

Visits: 67