Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

Nội dung chủ yếu trong Thông tin chuyên đề:

Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa,

ứng phó bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

 • Việt Nam hướng đến xây dựng một hệ thống an sinh xã hội bền vững
 • Bài tuyên truyền kiến thức, kỹ năng phòng chống bạo hành, xâm hại trẻ em
 • Lần đầu tiên Việt Nam có chương trình truyền thông riêng về bình đẳng giới
 • Bảo vệ phụ nữ và trẻ em trong đại dịch COVID-19
 • Phụ nữ và trẻ em bị bạo lực và xâm hại liên hệ cơ quan, tổ chức nào?
 • Nhiều chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
 • Nhân rộng mô hình hỗ trợ toàn diện cho phụ nữ bị bạo lực giới
 • Phụ nữ và trụ cột an sinh
 • Bình đẳng giới ở nơi làm việc – Điều kiện cần để phát triển bền vững
 • Bình đẳng giới trong bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội
 • Trao quyền cho phụ nữ để thực hiện bình đẳng giới ở Việt Nam
 • Bạo lực, xâm hại trẻ em: Bao giờ mới có hồi kết?
 • Tập huấn quyền trẻ em và phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em
 • Trực tuyến tập huấn phòng chống mại dâm, bạo lực gia đình
 • Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật của hội phụ nữ cơ sở phòng cảnh sát hình sự trong phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em

—————————————————

—————————————————

Danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại

—————————————————

Visits: 171