Hàm Tân những trận đánh tiêu biểu (1945-1975)

 

Hàm Tân những trận đánh tiêu biểu (1945-1975). – Bình thuận : Ban chỉ huy quân sự huyện Hàm Tân, 1993. – 327tr. ; 19cm

Tóm tắt: Phân tích tình hình chung, công tác tổ chức chiến đấu, diễn biến chiến đấu và đưa ra kết luận từ những trận đánh tiêu biểu ở Hàm Tân giai đoạn (1945 – 1975) như: Trận đánh bắt bọn Pháp nhảy dù tại Đồi Dương, trận phục diệt ác ở Bào Tròn, trận tập kích giải phóng 5 ấp xã Tân Hiệp…
Kho Địa Chí: DC.000438, DC.000439
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Views: 17