Đối mặt

Đối mặt : Tập kịch bản sân khấu / Thái Phụ. – Hà Nội : Lao động, 2009. – 339tr. ; 21cm
Tóm tắt: Bao gồm những tác phẩm ngắn của tác giả phản ánh thực tế phong phú, sinh động, đặc sắc của cuộc sống đời thương như Đầu năm coi mặt nàng dâu; vải thưa, mắt thánh…
Ký hiệu xếp giá: 895.9222
Kho Địa ChíDC.000794
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

Visits: 2