Bông cỏ giêng

 

Bông cỏ giêng : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hiệp. – Hà Nội : Hà Nội, 2008. – 177tr. ; 21cm
Tóm tắt: Sách gồm 11 truyện ngắn của Nguyễn Hiệp: Bông cỏ giêng, bông cúc biển, bông sen biển thì thầm, bức phù điêu Mây Trắng,…
Ký hiệu xếp giá:   895.92234
Kho Địa ChíDC.001081
Sách hiện có tại Thư viện tỉnh Bình Thuận

Tác giả bài viết: ntntuyet

 

 

Hits: 39